Qua thời gian theo dõi và tổng hợp, chuyên gia của trang web Danhlodewin2888.net sẽ chia sẻ với anh em những con số thống kê về đài Tây Ninh hay ra số gì, phân tích và đánh giá con lô nào gan nhất. Lô gan tức là những con số mà xuất hiện ít nhưng lại có xu hướng xuất hiện đúng vào các ngày quan trọng như thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ và các ngày đặc biệt khác, những con số mà khi đã nổ thì sẽ nổ lớn. Hãy đọc kỹ bài viết này và ghi lại những thông tin hữu ích để nắm bắt cơ hội trúng lớn nhé.

Đài Tây Ninh hay ra số gì?
Đài Tây Ninh hay ra số gì?

Đài Tây Ninh hay ra số gì dựa vào con lô nào gan nhất?

Anh em đang thắc mắc đài Tây Ninh hay ra số gì, con số hay ra đài Tây Ninh. Hãy cùng xem qua thống kê các con số gan nhất để cân nhắc lựa chọn con số có khả năng sẽ nổ lớn vào những dịp đặc biệt.

 • Con lô 17: có số ngày gan là 16, ngày ra gần nhất là 26/1/2023, gan cực đại 19 ngày
 • Con lô 36: có số ngày gan là 16, ngày ra gần nhất là 26/1/2023, gan cực đại 24 ngày
 • Con lô 88: có số ngày gan là 15, ngày ra gần nhất là 02/2/2023, gan cực đại 49 ngày
 • Con lô 07: có số ngày gan là 14, ngày ra gần nhất là 09/2/2023, gan cực đại 43 ngày
 • Con lô 79: có số ngày gan là 14, ngày ra gần nhất là 09/2/2023, gan cực đại 21 ngày
 • Con lô 98: có số ngày gan là 13, ngày ra gần nhất là 16/2/2023, gan cực đại 27 ngày
 • Con lô 31: có số ngày gan là 12, ngày ra gần nhất là 23/2/2023, gan cực đại 38 ngày
 • Con lô 84: có số ngày gan là 12, ngày ra gần nhất là 23/2/2023, gan cực đại 45 ngày
 • Con lô 96: có số ngày gan là 12, ngày ra gần nhất là 23/2/2023, gan cực đại 23 ngày
Đài Tây Ninh hay ra số gì dựa vào lô gan?
Đài Tây Ninh hay ra số gì dựa vào lô gan?
 • Con lô 05: có số ngày gan là 11, ngày ra gần nhất là 02/3/2023, gan cực đại 37 ngày
 • Con lô 57: có số ngày gan là 11, ngày ra gần nhất là 02/3/2023, gan cực đại 23 ngày
 • Con lô 59: có số ngày gan là 11, ngày ra gần nhất là 02/3/2023, gan cực đại 25 ngày
 • Con lô 51: có số ngày gan là 10, ngày ra gần nhất là 09/3/2023, gan cực đại 39 ngày
 • Con lô 81: có số ngày gan là 10, ngày ra gần nhất là 09/3/2023, gan cực đại 32 ngày
 • Con lô 93: có số ngày gan là 10, ngày ra gần nhất là 09/3/2023, gan cực đại 30 ngày
 • Con lô 02: có số ngày gan là 9, ngày ra gần nhất là 16/3/2023, gan cực đại 36 ngày
 • Con lô 33: có số ngày gan là 9, ngày ra gần nhất là 16/3/2023, gan cực đại 30 ngày
 • Con lô 45: có số ngày gan là 9, ngày ra gần nhất là 16/3/2023, gan cực đại 30 ngày
 • Con lô 63: có số ngày gan là 9, ngày ra gần nhất là 16/3/2023, gan cực đại 25 ngày.
 • Con lô 64: có số ngày gan là 9, ngày ra gần nhất là 16/3/2023, gan cực đại 33 ngày.
 • Con lô 91: có số ngày gan là 9, ngày ra gần nhất là 16/3/2023, gan cực đại 30 ngày
 • Con lô 20: có số ngày gan là 8, ngày ra gần nhất là 23/3/2023, gan cực đại 33 ngày
 • Con lô 29: có số ngày gan là 8, ngày ra gần nhất là 23/3/2023, gan cực đại 27 ngày
 • Con lô 66: có số ngày gan là 8, ngày ra gần nhất là 23/3/2023, gan cực đại 24 ngày
 • Con lô 74: có số ngày gan là 7, ngày ra gần nhất là 30/3/2023, gan cực đại 29 ngày
 • Con lô 86: có số ngày gan là 7, ngày ra gần nhất là 30/3/2023, gan cực đại 33 ngày
 • Con lô 11: có số ngày gan là 6, ngày ra gần nhất là 06/4/2023, gan cực đại 19 ngày
 • Con lô 43: có số ngày gan là 6, ngày ra gần nhất là 06/4/2023, gan cực đại 22 ngày
 • Con lô 54: có số ngày gan là 6, ngày ra gần nhất là 06/4/2023, gan cực đại 25 ngày
 • Con lô 68: có số ngày gan là 6, ngày ra gần nhất là 06/4/2023, gan cực đại 28 ngày
 • Con lô 78: có số ngày gan là 6, ngày ra gần nhất là 06/4/2023, gan cực đại 18 ngày
 • Con lô 14: có số ngày gan là 5, ngày ra gần nhất là 13/4/2023, gan cực đại 27 ngày
 • Con lô 19: có số ngày gan là 5, ngày ra gần nhất là 13/4/2023, gan cực đại 32 ngày
 • Con lô 21: có số ngày gan là 5, ngày ra gần nhất là 13/4/2023, gan cực đại 27 ngày
 • Con lô 28: có số ngày gan là 5, ngày ra gần nhất là 13/4/2023, gan cực đại 30 ngày
 • Con lô 35: có số ngày gan là 5, ngày ra gần nhất là 13/4/2023, gan cực đại 19 ngày
 • Con lô 37: có số ngày gan là 5, ngày ra gần nhất là 13/4/2023, gan cực đại 29 ngày
 • Con lô 40: có số ngày gan là 5, ngày ra gần nhất là 13/4/2023, gan cực đại 38 ngày
 • Con lô 47: có số ngày gan là 5, ngày ra gần nhất là 13/4/2023, gan cực đại 57 ngày
 • Con lô 53: có số ngày gan là 5, ngày ra gần nhất là 13/4/2023, gan cực đại 25 ngày
 • Con lô 65: có số ngày gan là 5, ngày ra gần nhất là 13/4/2023, gan cực đại 32 ngày
 • Con lô 80: có số ngày gan là 5, ngày ra gần nhất là 13/4/2023, gan cực đại 29 ngày
 • Con lô 15: có số ngày gan là 4, ngày ra gần nhất là 20/4/2023, gan cực đại 23 ngày
 • Con lô 16: có số ngày gan là 4, ngày ra gần nhất là 20/4/2023, gan cực đại 33 ngày
 • Con lô 22: có số ngày gan là 4, ngày ra gần nhất là 20/4/2023, gan cực đại 31 ngày
 • Con lô 48: có số ngày gan là 4, ngày ra gần nhất là 20/4/2023, gan cực đại 31 ngày
 • Con lô 56: có số ngày gan là 4, ngày ra gần nhất là 20/4/2023, gan cực đại 34 ngày
 • Con lô 77: có số ngày gan là 4, ngày ra gần nhất là 20/4/2023, gan cực đại 33 ngày
 • Con lô 83: có số ngày gan là 4, ngày ra gần nhất là 20/4/2023, gan cực đại 46 ngày
 • Con lô 85: có số ngày gan là 4, ngày ra gần nhất là 20/4/2023, gan cực đại 35 ngày
 • Con lô 03: có số ngày gan là 3, ngày ra gần nhất là 27/4/2023, gan cực đại 25 ngày
 • Con lô 08: có số ngày gan là 3, ngày ra gần nhất là 27/4/2023, gan cực đại 29 ngày
 • Con lô 25: có số ngày gan là 3, ngày ra gần nhất là 27/4/2023, gan cực đại 26 ngày
 • Con lô 46: có số ngày gan là 3, ngày ra gần nhất là 27/4/2023, gan cực đại 23 ngày
 • Con lô 52: có số ngày gan là 3, ngày ra gần nhất là 27/4/2023, gan cực đại 41 ngày
 • Con lô 55: có số ngày gan là 3, ngày ra gần nhất là 27/4/2023, gan cực đại 28 ngày
 • Con lô 61: có số ngày gan là 3, ngày ra gần nhất là 27/4/2023, gan cực đại 27 ngày
 • Con lô 62: có số ngày gan là 3, ngày ra gần nhất là 27/4/2023, gan cực đại 35 ngày
 • Con lô 71: có số ngày gan là 3, ngày ra gần nhất là 27/4/2023, gan cực đại 34 ngày
 • Con lô 90: có số ngày gan là 3, ngày ra gần nhất là 27/4/2023, gan cực đại 26 ngày
 • Con lô 01: có số ngày gan là 2, ngày ra gần nhất là 04/5/2023, gan cực đại 26 ngày
 • Con lô 09: có số ngày gan là 2, ngày ra gần nhất là 04/5/2023, gan cực đại 23 ngày
 • Con lô 12: có số ngày gan là 2, ngày ra gần nhất là 04/5/2023, gan cực đại 31 ngày
Lô nào gan nhất đài Tây Ninh?
Lô nào gan nhất đài Tây Ninh?
 • Con lô 23: có số ngày gan là 2, ngày ra gần nhất là 04/5/2023, gan cực đại 24 ngày
 • Con lô 26: có số ngày gan là 2, ngày ra gần nhất là 04/5/2023, gan cực đại 20 ngày
 • Con lô 32: có số ngày gan là 2, ngày ra gần nhất là 04/5/2023, gan cực đại 26 ngày
 • Con lô 39: có số ngày gan là 2, ngày ra gần nhất là 04/5/2023, gan cực đại 30 ngày
 • Con lô 58: có số ngày gan là 2, ngày ra gần nhất là 04/5/2023, gan cực đại 31 ngày
 • Con lô 69: có số ngày gan là 2, ngày ra gần nhất là 04/5/2023, gan cực đại 52 ngày
 • Con lô 72: có số ngày gan là 2, ngày ra gần nhất là 04/5/2023, gan cực đại 36 ngày
 • Con lô 89: có số ngày gan là 2, ngày ra gần nhất là 04/5/2023, gan cực đại 21 ngày
 • Con lô 04: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 26 ngày
 • Con lô 06: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 32 ngày
 • Con lô 10: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 39 ngày
 • Con lô 13: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 27 ngày
 • Con lô 30: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 32 ngày
 • Con lô 41: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 22 ngày
 • Con lô 42: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 36 ngày
 • Con lô 49: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 24 ngày
 • Con lô 60: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 26 ngày
 • Con lô 67: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 29 ngày
 • Con lô 75: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 25 ngày
 • Con lô 95: có số ngày gan là 1, ngày ra gần nhất là 11/5/2023, gan cực đại 19 ngày
 • Con lô 00: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 28 ngày
 • Con lô 18: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 23 ngày
 • Con lô 24: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 27 ngày
 • Con lô 27: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 30 ngày
 • Con lô 34: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 29 ngày
 • Con lô 38: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 26 ngày
 • Con lô 44: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 27 ngày
 • Con lô 50: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 36 ngày
 • Con lô 70: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 25 ngày
 • Con lô 73: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 30 ngày
 • Con lô 76: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 30 ngày
 • Con lô 82: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 22 ngày
 • Con lô 87: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 30 ngày
 • Con lô 92: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 22 ngày
 • Con lô 94: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 22 ngày
 • Con lô 97: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 33 ngày
 • Con lô 99: có số ngày gan là 0, ngày ra gần nhất là 18/5/2023, gan cực đại 22 ngày

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu về đài Tây Ninh

Thống kê số cuối giải đặc biệt lâu về nhất XSTN
Thống kê số cuối giải đặc biệt lâu về nhất XSTN
 • Bộ số 62: Số ngày gan 377, ngày ra gần đây 15/10/2015
 • Bộ số 24: Số ngày gan 333, ngày ra gần đây 18/8/2016
 • Bộ số 98: Số ngày gan 273, ngày ra gần đây 12/10/2017
 • Bộ số 85: Số ngày gan 224, ngày ra gần đây 20/9/2018
 • Bộ số 90: Số ngày gan 214, ngày ra gần đây 29/11/2018
 • Bộ số 94: Số ngày gan 206, ngày ra gần đây 24/1/2019
 • Bộ số 44: Số ngày gan 205, ngày ra gần đây 31/1/2019
 • Bộ số 48: Số ngày gan 198, ngày ra gần đây 21/3/2019
 • Bộ số 69: Số ngày gan 190, ngày ra gần đây 16/5/2019
 • Bộ số 96: Số ngày gan 189, ngày ra gần đây 23/5/2019

Lời kết

Việc tham khảo lô gan là một trong các cách để nhận định con số hay ra đài Tây Ninh, biết được đài Tây Ninh hay ra số gì, từ đó chọn được con số may mắn cho riêng mình. Danhlodewin2888.net hy vọng rằng thông tin trong bài viết này sẽ hữu ích và giúp anh em đạt được thành công khi chơi lô đề. Hãy cập nhật thường xuyên thống kê mới nhất và nắm vững các phương pháp chơi lô đề khác nhau để tăng cơ hội trúng thưởng. Cảm ơn anh em đã đọc bài viết này và hãy đón chờ những thông tin mới nhất từ chúng tôi.